Suomen Neuroradiologit

Suomen Neuroradiologit (SNR) – Finlands neuroradiologer (FNR) – Neuroradiologists of Finland (NRF)


Yhdistyksen nimi: Suomen Neuroradiologit (SNR) – Finlands neuroradiologer (FNR) – Neuroradiologists of Finland (NRF), joka toimii Suomen Radiologiyhdistys ry:n jaostona.


Suomen Neuroradiologien tavoitteena on kehittää diagnostista neuroradiologiaa ja neurointerventioradiologiaa sekä niiden koulutusta Suomessa, edistää yhteistyötä neuroradiologiaa sivuavien kliinisten erikoisalojen kuten  neurologian, lasten neurologian, neurokirurgian sekä silmä- ja korvatautien kanssa ja pitää yhteyttä eri maiden neuroradiologiyhdistyksiin mm Euroopan Neuroradiologiyhdistyksen  (ESNR) kautta. Suomen Neuroradiologeihin voivat kuulua kaikki neuroradiologiasta kiinnostuneet radiologian erikoislääkärit ja radiologiaan erikoistuvat sairaalalääkärit sekä radiologian parissa työskentelevät yritykset. Liittyminen SNR:n jäseneksi tapahtuu maksamalla vuotuinen jäsenmaksu SNR:n tilille.


Suomen Neuroradiologien hallitus voi valita kunniajäseniä eri tavoin ansioituneista henkilöistä.


SNR:n vuosikokous pidetään kalenterivuoden loppuun mennessä. Kokouskutsu julkaistaan SNR:n kotisivuilla, jotka ovat Suomen Radiologiyhdistys ry:n web-sivustojen yhteydessä. Kokouskutsussa ilmenee vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.


Vuosikokouksessa vahvistetaan mm SNR:n jäsenmaksu ja valitaan hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja 2-4 muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 3 jäsentä on paikalla. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja sen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varainhoitajan. Vuosikokouksessa esitellään SNR:n vuosikertomus vuosikokoukseen mennessä toteutuneesta toiminnasta ja se julkaistaan toimintavuotta seuraavan vuoden alussa SNR:n kotisivuilla.


SNR:n nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa. Jäsenmaksun perinnästä vastaa varainhoitaja.


Äänestys SNR:n kokouksissa tapahtuu avoimena mikäli ei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan asia henkilövaaleissa arpomalla kahden eniten ääniä saaneen kesken. Muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Mikäli kyseessä on SNR:n lakkauttaminen vaaditaan 2/3 enemmistö lakkauttamisen puolesta.


Mikäli SNR lakkautetaan, siirtyvät sen mahdolliset varat SRY:lle.